Sutelktinio finansavimo reguliavimas lietuvoje

4 min. skaitymo

Pasaulyje daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis tarpusavio skolinimas (angl. peer-to-peer lending) bei sutelktinis finansavimas (angl. crowdfunding) gana aktyviai skinasi kelią ir Lietuvoje. Štai per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje veiklą pradėjo penkios tarpusavio skolinimo platformos, o šių metų vasario 1 dieną įsigaliojo Vartojimo kredito įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įtvirtinti reikalavimai tarpusavio skolinimo veiklai bei platformų operatoriams. Sutelktinio finansavimo veikla šiuo metu nėra specifiškai reglamentuota Lietuvoje, tačiau Lietuvos Respublikos Seime yra įregistruotas Sutelktinio finansavimo įstatymo projektas. Taigi yra numatomos tokios sutelktinio finansavimo Lietuvoje teisinio reguliavimo naujovės:

REIKALAVIMAI INVESTUOTOJAMS

Sutelktinio finansavimo įstatymo projekte numatyta, jog finansuotoju, t. y. investuotoju, investuojančiu į konkretų investicinį projektą, turės teisę būti tiek fiziniai bei juridiniai asmenys, tiek kiti subjektai (pavyzdžiui, investiciniai fondai).

Platformos operatorius privalės užtikrinti, jog per jo administruojamą platformą vienas finansuotojas neturėtų galimybės projektų finansuoti didesne kaip 1 000 eurų suma per 12 mėnesių laikotarpį. Šis ribojimas nebus taikomas, jeigu:

  • sutelktinio finansavimo platformos operatorius, prieš suteikdamas galimybę sudaryti finansavimo sandorį per savo administruojamą sutelktinio finansavimo platformą, atlieka konkretaus finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimą (t. y. žinių ir patirties investavimo srityje, finansinės padėties ir tikslų, kurių finansuotojas siekia naudodamasis sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugomis vertinimą) ir nustato, kad tas finansavimo sandoris finansuotojui yra tinkamas.
  • finansuotojas yra informuotasis investuotojas.

REIKALAVIMAI SUTELKTINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS

Projekto, kuriam teikiamas finansavimas, savininku, turės teisę būti fiziniai ir juridiniai asmenys, tinkamai įregistravę savo vykdomą veiklą, kurios poreikiams siekiama gauti finansavimo lėšų. Finansavimo sandoriai galės būti sudaromi verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti. Finansavimo lėšos projekto savininkui galės būti suteikiamos paskolos ar kita pinigine forma, arba įsigyjant projekto savininko išleistas finansines priemones.

Įstatymo projektai išskiriami tokie reikalavimai sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimui:

  • Jeigu siekiama pritraukti finansavimo suma bus mažesnė nei 100 tūkstančių eurų per 12 mėnesių laikotarpį, papildomi reikalavimai, susiję su finansavimo lėšų pritraukimu, nebus taikomi;
  • Jeigu siekiama pritraukti finansavimo suma bus 100 tūkstančių eurų arba didesnė, bet nesieks 5 milijonų eurų per 12 mėnesių laikotarpį, projekto, kuriam teikiamas finansavimas, savininkas privalės parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą. Šiam informaciniam dokumentui bus taikomi analogiški Akcinių bendrovių įstatyme nustatytiems reikalavimams, kurie yra taikomi informaciniam dokumentui dėl viešai platinamų vidutinio dydžio emisijų;
  • Jeigu siekiama pritraukti finansavimo suma per 12 mėnesių laikotarpį yra 5 milijonai eurų arba didesnė, projekto, kuriam teikiamas finansavimas, savininkas turės išleisti vertybinius popierius Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. parengęs prospektą bei gavęs Lietuvos banko patvirtinimą. Šiuo atveju projekto savininku galės būti tik juridinis asmuo.
    Tais atvejais, kuomet projekto savininkas sieks per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti projekto finansavimo sandorį, kurio suma yra 100 tūkstančių eurų arba didesnė, privalės projektui finansuoti skirti ne mažiau kaip 10 procentų nuosavų lėšų.

REIKALAVIMAI SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS OPERATORIUI

Įstatymo projekte numatyta, jog sutelktinio finansavimo platformos operatoriumi galės būti tik juridinis asmuo. Teisę verstis šia veikla juridinis asmuo įgis tik tada, kai Lietuvos bankas įrašys jį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius taip pat galės teikti kitas licencines finansines paslaugas (pavyzdžiui, mokėjimo paslaugas), tačiau tik gavęs atitinkamą licenciją, išskyrus vieną išimtį – jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius ketins vykdyti finansų patarėjo įmonės veiklą, jam atskirai nereikės kreiptis dėl finansų patarėjo įmonės veiklos licencijos gavimo.

Platformų operatorių vadovais ir dalyviais, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso 20 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar įstatinio kapitalo, arba, kurie gali daryti lemiamą įtaką operatoriui, galės būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Be to, sutelktinio finansavimo platformos operatoriui bus taikomi tam tikri nuosavo kapitalo reikalavimai arba reikalavimas turėti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo dokumentą arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos dokumentą ne mažesnei kaip 100 000 eurų sumai dėl vienos nuostolių atlyginimo pretenzijos ir 500 000 eurų sumai dėl visų nuostolių atlyginimo pretenzijų per metus.

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius taip pat bus taikomi organizaciniai veiklos reikalavimai dėl projekto savininko patikimumo vertinimo, platformos operatoriaus veiklos tęstinumo plano, informacijos atskleidimo ir pan.

Atsakomybės ribojimas:

Šiame dokumente nurodyta informacija pateikiame tik informavimo tikslais siekiant supažindinti su būsimu sutelktinio finansavimo reguliavimu Lietuvos Respublikoje. Šiame dokumente nurodyta informacija nėra teisės patarimas, ja negalima remtis kaip teisės patarimu ir ji gali būti bet kada pakeista be atskiro įspėjimo. Advokatų profesinė bendrija TVINS bet kuriuo atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, asmens patirtus veikiant remiantis šiame dokumente nurodyta informacija.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į :

Tomą Talutį
Advokatą, vadovaujantį partnerį
Advokatų profesinė bendrija TVINS
Jogailos g. 4, Vilnius
Tel. +370 681 37655
El. paštas: tomas.talutis@tvinslaw.com
Interneto tinklalapis: www.tvinslaw.com

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.