Teisinė informacija

ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS TESET PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) nurodoma pagrindinė informacija apie Advokatų profesinės bendrijos TESET atliekamą klientų, www.tesetlaw.com interneto svetainės lankytojų, užklausas pateikusių asmenų, naujienlaiškių prenumeratorių bei kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Advokatų profesinė bendrija TESET, juridinio asmens kodas 303307107, buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – TESET), mob.  tel. +370 68137655,  el. p. info@tesetlaw.com.

Iškilus su Politika arba Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams, prašome susisiekti su TESET aukščiau nurodytais kontaktais.

Pažymėtina, jog ši Politika gali būti atnaujinama. Aktuali Politikos redakcija skelbiama TESET interneto svetainėje (www.tesetlaw.com). Rekomenduojame Jums periodiškai patikrinti, ar nebuvo atlikta Politikos pakeitimų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TEIKIANT TEISINES PASLAUGAS

 1. Siekdama kokybiškai ir efektyviai teikti teisines paslaugas TESET tvarko savo klientų (be kita ko, klientų darbuotojų ar kitų atstovų) bei kitų asmenų, kurių duomenis būtina tvarkyti vykdant klientų pavedimus, asmens duomenis. Šiuos asmens duomenis TESET tvarko vykdydama su klientais sudarytas teisinių paslaugų sutartis bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
 2. Teikdama teisines paslaugas TESET gali tvarkyti šiuos savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis:
 3. Asmeninius duomenis (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė ir pareigos, duomenys apie pilietybę, asmens kodas ir pan.);
 4. Kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.);
 5. Kitus duomenis, kurie yra būtini atitinkamų teisinių paslaugų teikimui.
 6. Klientų ir kitų asmenų duomenis, reikalingus teisinių paslaugų teikimui, TESET gali gauti tiesiogiai iš pačių klientų arba iš kitų teisėtų duomenų šaltinių, tokių kaip VĮ „Registrų centras“, antstoliai, notarai, teismai, ikiteisminės ginčo institucijos, valstybės institucijos bei įstaigos ir pan.
 7. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu asmens duomenys buvo surinkti, TESET gautus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, asmens duomenų tvarkymo principais ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą ar TESET saistančių teisinių prievolių tinkamą įvykdymą.
 8. Jeigu teisės aktai nenumato kitaip, TESET saugo savo klientų ir kitų su teisinių paslaugų teikimu susijusių asmenų asmens duomenis teisinių paslaugų sutarčių galiojimo laikotarpiu ir papildomai 3 metus po minėtų sutarčių pasibaigimo.

TESET INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Jums apsilankius tesetlaw.com interneto svetainėje (toliau – Interneto svetainė), TESET gali tvarkyti Jūsų IP adresą bei kitus tinklo duomenis (pvz. prisijungimo laikas, įrenginio ir naršyklės duomenys, ryšio tiekėjo duomenys ir kiti). Tokie duomenys yra renkami slapukų ir / ar panašių technologinių sprendimų pagalba gavus vartotojų sutikimą.
 2. Slapukai (angl. cookies) yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų įrenginį pirmą kartą apsilankius Interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti greitą, patogų ir saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tokiu būdu galima geriau pritaikyti interneto svetainę lankytojų poreikiams. Tam tikros slapukų rūšys (pvz., būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, o jų atsisakius, interneto svetainės veikimas gali sutrikti.
 3. Slapukų nustatymus galite keisti savo interneto naršyklės nustatymuose. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėse allaboutcookies.org, www.whatarecookies.com bei http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/ cookies/index_en.htm.
 4. Interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:
Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys

 

Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapuko privatumo politika
_ga Renka naršytojo elgesio istoriją Naršymo informacija Taip 1 metai https://policies.google.com/privacy
-test-amp-cookie-tmp Pagreitina svetainės krovimo greitį per Content Delivery Network (CDN). Taip 1 diena  
_icl_current_language Išsaugo naršytojo kalbos pasirinkimus. Naršyklės nustatymai Taip 1 diena  
NID Registruoja unikalų naršytojo įrenginio ID. Jis naudojamas tikslinei reklamai. Unikalus naršytojo ID Taip 6 mėnesiai  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PATEIKUS UŽKLAUSAS

 1. TESET tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis el. paštu arba pateikiate užklausas Interneto svetainėje.
 2. Jums pateikus užklausą TESET gautus duomenis tvarko siekdama tinkamai šias gautas užklausas administruoti, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, o esant reikalui – apsaugoti TESET (ar kitų asmenų) teises bei teisėtus interesus. Toks asmens duomenų tvarkymas vyksta gauto Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į TESET.
 3. Gavus Jūsų užklausą, TESET gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, el. pašto adresą bei visą kitą informaciją, kurią patys nurodote užklausoje (asmeninius duomenis, kontaktinius duomenis ir kt.). Teikiant užklausas, rekomenduojame laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. jeigu užsibrėžtam tikslui nėra būtina atskleisti tam tikros informacijos, tai šios informacijos nenurodykite.
 4. Bendrasis užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų. Jeigu tai yra būtina TESET (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų apsaugai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais – Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį nei aukščiau nurodyta laikotarpį.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 1. Jeigu Jūs prenumeruojate TESET paštu siunčiamus naujienlaiškius, TESET Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu. Naujienlaiškiuose gali būti pateikiama aktuali teisinė informacija (kuri jokiu būdu negali būti laikoma teisine konsultacija) bei su TESET veikla susijusios naujienos.
 2. Šiuo atveju asmens duomenis tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius Interneto svetainėje. Minėtu tikslu TESET tvarko Jūsų el. pašto adreso duomenis.
 3. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių prenumeratos. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pvz., el. paštu) informuodami TESET šioje Politikoje nurodytais kontaktais.
 4. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, yra saugomi 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą iki šio termino pabaigos atšauksite. Suėjus minėtam terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą, minėtų duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
 5. Pažymėtina, jog TESET klientai, neišreiškę prieštaravimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat el. paštu gali gauti informacinius pranešimus apie TESET siūlomas teisines paslaugas ar kitas su TESET veikla susijusias naujienas. Toks asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas TESET teisėto intereso pagrindu, siekiant informuoti savo klientus apie kitas panašias TESET teikiamas teisines paslaugas. TESET klientai gali bet kuriuo metu atsisakyti (pvz., išreiškę pageidavimą el. paštu) šių jiems el. paštu siunčiamų informacinių pranešimų.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. TESET tvarko Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslu, jeigu Jūs pateikėte informaciją apie save (pvz., savo CV, motyvacinį laišką ir kt.) kandidatuodami į darbo poziciją. Tokiu atveju TESET tvarko Jūsų asmens duomenis gauto sutikimo, kuris išreiškiamas Jums aktyviais veiksmais pateikus minėtus duomenis, pagrindu.
 2. Jūsų pateiktų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkrečios vykdomo kandidatų atrankos proceso termino. Pasibaigus vykdomai atrankai, TESET Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent Jūs dėl to išreikšite atskirą sutikimą.
 3. Tuo atveju, kai TESET nepaskelbus kandidatų atrankos Jūs vis vien atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar kitus savo asmens duomenis Interneto svetainėje nurodytais el. pašto adresais, Jūs sutinkate, kad TESET šiuos gautus Jūsų asmens duomenis galėtų tvarkyti vėlesnių darbuotojų atrankų tikslais iki 1 metų.
 4. Teikiant savo asmens duomenis rekomenduojame laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su Jūsų kandidatūra nesusijusios informacijos.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. TESET gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, t. y. paslaugų teikėjus Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai galėtų būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, palaikančios įmonės, IT sistemų priežiūros paslaugas teikiantys asmenys, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės ir kt. Šiems TESET pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.
 2. Teikdama teisines paslaugas TESET gali perduoti tam tikrus tvarkomus asmens duomenis kitiems su šių teisinių paslaugų teikimu susijusiems duomenų gavėjams, pavyzdžiui, savo klientams, notarams, antstoliams, teismams, teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

 1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite žemiau nurodytas teises:
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 3. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 5. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 6. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 7. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 8. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui.
 9. Dėl aukščiau nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat visais kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais pašome raštu kreiptis į TESET aukščiau šioje Politikoje nurodytais kontaktais.
 10. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės bei teisėti interesai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi, visais atvejais, prieš teikiant priežiūros institucijai skundą, patartina pirmiausia susisiekti su TESET, kad būtų rastas geriausias ir abiem šalims priimtinas sprendimas.