Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai konsultavo valdymo įmonę UAB „Eika Asset Management“ steigiant naują investicinį fondą

< 1 min. skaitymo

Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai teikė teisines paslaugas UAB „Eika Asset Management“ steigiant naują uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „EIKA Green Energy Fund“ (toliau – Fondas).

Fondo tikslas – tvarios investicijos, kurios prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Investavimo objektai apima atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo, vandens ir hibridinės) jėgaines Europos Sąjungoje, su energijos kaupimu bei saugojimu susijusias technologijas, specializuotas bioenergijos jėgaines, kuriose biocheminių procesų metu išsiskirianti energija paverčiama į šilumą ir elektrą, geoterminės energijos jėgaines ir technologijas, kuriose žemės gelmėse esantį karštą vandenį galima panaudoti šilumos tiekimui ir elektrai gaminti. Fondas sieks, jog Fondo investicijų dalis į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą sudarytų ne mažiau kaip 80 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės

Fondas savo veikloje vadovausis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 9 straipsniu („Dark Green“ produktas). „Dark Green“ produktai – produktai, kurių tikslas yra vien tik tvarus investavimas.

Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai konsultavo klientą dėl Fondo struktūravimo, parengė visus Fondo dokumentus, įskaitant taisykles, prospektą, pagrindinės informacijos dokumentą ir kitus vidinius dokumentus, reikalingus Fondo veiklai, taip pat atstovavo klientą Lietuvos banke.

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.