Naujausia teismų praktika laidavimo draudimo bylose

2 min. skaitymo

2022 m. vasario 9 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-10-611/2022 paskelbė nutartį, kurioje pateikė naujausias teisės aiškinimo ir taikymo taisykles bylose, kylančiose iš laidavimo draudimo santykių.

Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo klausimą, ar draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu naudos gavėjas pateikia reikalavimą dėl draudimo išmokos mokėjimo jau pasibaigus laidavimo draudimo rašte nurodytam terminui ir esant sąlygai, kad laidavimo draudimo raštas nustos galios, jei iki paskutinės laidavimo draudimo rašto galiojimo dienos imtinai draudikas raštu nebus gavęs naudos gavėjo reikalavimo mokėti draudimo išmoką.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, pateikė tokias teisės aiškinimo ir taikymo taisykles:

„CK ir Draudimo įstatymas iš esmės nedraudžia laidavimo draudimo sutarties šalims susitarti, jog, suėjus tam tikram šalių suderintam protingam terminui, pasibaigs draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką ab initio, nevertinant tokio termino praleidimo priežasčių. Tačiau tokiu atveju sąlyga per tam tikrą laiką pareikšti reikalavimą draudikui turi būti aiškiai šalių susitarimu išreikšta kaip būtinoji sąlyga įvykį pripažinti draudžiamuoju, t. y. pasibaigus šiam terminui nebebus pagrindo konstatuoti esant draudžiamąjį įvykį. Tačiau pažymėtina, kad šis terminas turi būti protingas ir negali sutapti su paskutine draudimo laikotarpio diena, nes būtų paneigta laidavimo draudimo sutarties esmė ir naudos gavėjo teisė į draudimo išmoką dėl įvykio, kuris yra draudžiamasis ir įvyko draudimo laikotarpio metu. Priešingu atveju, draudžiamajam įvykiui įvykus paskutinę draudimo laikotarpio dieną, iš draudėjo (naudos gavėjo) būtų atimta galimybė pareikšti reikalavimą draudikui per protingą terminą“.

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.