Naujausios teismų praktikos dėl bylų, kylančIų Iš draudimo santykių, apžvalga

2 min. skaitymo

ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA TVINS

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius 18

Naujausios teismų praktikos dėl bylų, kylančIų Iš draudimo santykių, apžvalga galite peržiūrėti čia.

1 Šiame dokumente apžvelgiamos 2015-2017 metų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, kuriose advokatų profesinės bendrijos TVINS profesionalų nuomone formuojamos svarbios teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės draudimo santykių bylose. Šis dokumentas nesiekia apžvelgti visų 2015-2017 metų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių draudimo santykių bylose, taip pat nesiekia apžvelgti tų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, kuriose pakartojamos jau anksčiau suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės draudimo santykių bylose.

Atsakomybės ribojimas:

Šiame dokumente nurodyta informacija pateikiame tik informavimo tikslais siekiant supažindinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika draudimo santykių bylose. Šiame dokumente nurodyta informacija nėra teisės patarimas, ja negalima remtis kaip teisės patarimu ir ji gali būti bet kada pakeista be atskiro įspėjimo. Advokatų profesinė bendrija TVINS bet kuriuo atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, asmens patirtus veikiant remiantis šiame dokumente nurodyta informacija.

Šis dokumentas jokiu tikslu negali būti perduotas ar kitaip pateiktas tretiesiems asmenims, būti cituojamas, juo negalima remtis jokiuose dokumentuose be advokatų profesinės bendrijos TVINS atskiro sutikimo.

Visos šio dokumento autorių teisės priklauso advokatų profesinei bendrijai TVINS.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į :

Dr. Tomas Talutis
Vadovaujantis partneris, advokatas
Advokatų profesinė bendrija TVINS
Jogailos g. 4, Vilnius
Tel. +370 681 37 655
El. paštas: tomas.talutis@tvinslaw.com
Interneto tinklalapis: www.tvinslaw.com

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.