Pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų.

< 1 min. skaitymo

Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (toliau – Reglamentas).

Reglamentas visos Europos Sąjungos lygiu reguliuoja sutelktinio finansavimo platformų ir jų operatorių veiklą. Šiuo Reglamentu nustatomi vienodi sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų organizaciniai, veiklos licencijų išdavimo ir priežiūros, sutelktinio finansavimo paslaugų platformų veiklos, taip pat skaidrumo ir rinkodaros pranešimų reikalavimai, susiję su sutelktinio finansavimo paslaugų teikimu.

Reglamentas pakeis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą. Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą veikiantiems sutelktinio finansavimo platformų operatoriams bus nustatytas vienerių metų pereinamasis laikotarpis persilicencijuoti ir toliau veikti pagal Reglamentą.

Išsamiau susipažinti su Reglamentu ir jame nustatytais reikalavimais galima šioje Advokatų profesinės bendrijos TESET parengtoje apžvalgoje:

https://www.tesetlaw.com/wp-content/uploads/2021/04/Crowdfunding.2020-10-07.pdf

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.