Darbo teisė

< 1 min. skaitymo

TESET profesionalai darbo teisės srityje yra vertinami už išsamias konsultacijas ir praktinius sprendimus, padedančius klientams spręsti su darbo santykiais susijusias problemas. TESET teisininkai turi didelės patirties konsultuojant darbdavius bei darbuotojus įvairiais darbo teisės klausimais, taip pat sprendžiant individualius bei kolektyvinius darbo teisės ginčus, atstovaujant teismuose.

TESET siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  1. Dėl darbo sutarčių ir vadovų sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo;
  2. Kitų su darbo santykiais susijusių sutarčių (konfidencialumo, nekonkuravimo, mokymo išlaidų padengimo ir pan.) sudarymo, vykdymo ir nutraukimo;
  3. Dėl lokalinių teisės aktų (darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, darbuotojų komandiravimo ir kitų) rengimo
  4. Individualių atleidimų klausimais;
  5. Dėl nekonkuravimo ir atlyginimo už nekonkuravimą;
  6. Kitais klausimais.

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.