Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai konsultavo valdymo įmonę UAB „Union Asset Management“ steigiant naują investicinį fondą

< 1 min. skaitymo

Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai teikė teisines paslaugas UAB „Union Asset Management“ steigiant naują uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „UNION Fintech Investment Fund“ (toliau – Fondas).

Fondas numato investuoti į didelės, vidutinės ir mažos rinkos kapitalizacijos įmonių nuosavybės vertybinius popierius (pavyzdžiui, akcijas), kurių pagrindinė ekonominė veikla yra finansinėse paslaugose naudojamų ir taikomų technologijų tyrimai, plėtra, gamyba ir (arba) platinimas, mokėjimo sistemų ir (ar) kitų finansinių technologijų vystymas, diegimas, administravimas ir pan. (FinTech sektoriaus įmones).

Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai konsultavo klientą dėl Fondo struktūravimo, parengė visus Fondo dokumentus, įskaitant taisykles, prospektą ir kitus vidinius dokumentus, reikalingus Fondo veiklai, taip pat atstovavo klientą Lietuvos banke.

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.