Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai sėkmingai atstovavo draudiko interesus ginče dėl atgręžtinio (regresinio) reikalavimo patenkinimo

< 1 min. skaitymo

Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai sėkmingai atstovavo vieną iš Lietuvoje veikiančių draudikų ginče dėl atgręžtinio (regresinio) reikalavimo patenkinimo.

Mūsų atstovaujamas draudikas pagal laidavimo draudimo sutartį išmokėjo draudimo išmoką naudos gavėjui ir, išmokėjęs draudimo išmoką, išmokėtos sumos pareikalavo iš juridinio asmens, kuris pagal su draudiku sudarytą sutartį įsipareigojo draudikui grąžinti jo pagal laidavimo draudimo sutartį išmokėtas sumas.

Nors atsakovas iš pradžių nepripažino ieškinio ir jo reikalavimų, tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu bylos šalys nusprendė sudaryti taikos sutartį. Pagal šią taikos sutartį mūsų atstovaujamo draudiko reikalavimai buvo iš esmės pripažinti ir patenkinti.

Advokatų profesinės bendrijos TESET teisininkai parengė visus procesinius teisminės bylos dokumentus, rinko papildomus įrodymus, pagrindžiančius draudiko poziciją, ir atstovavo draudiko interesus teismo posėdžiuose.

Teisinė pagalba

Kaip jums galime padėti?

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės ir mes Jums padėsime. Operatyviai reaguojame į užduotis ir iššūkius, bei esame pasiekiami 24/7.